0

Your Cart is Empty

NEW ARRIVAL
 • Love Harbour Chapter II

 • Bracelet

 • Necklace

 • New Charm

 • Earrings

 • JEWELRY
 • watch
 • Warranty Policy

   Warranty Policy

   

  การรับประกันสินค้า 

  เครื่องประดับ นาฬิกาของเรานั้นได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นตามมาตรฐานแบรนด์ DALLAR กระนั้น สินค้าของคุณมีประกันรองรับเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนในการผลิต รวมไปถึง กลไกการเดินของนาฬิกา, หมายเลขบอกเวลา, หน้าปัดนาฬิกา, และ เข็มนาฬิกา อย่างไรก็ตาม ทางเราจะรับประกันเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยคุณลูกค้าสามารถส่งสินค้าของท่านมาทางไปรษณีย์ ระยะเวลาสำหรับการซ่อมแซมประมาณ 10-15 วันทำการหลังจากที่ได้รับพัสดุ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการซ่อมแซม ทางเราจะเรียนให้ท่านทราบก่อนดำเนินการ

   

  การส่งไปรษณีย์สินค้าเพื่อการซ่อมแซม

  โปรดแนบรายการดังนี้มาในพัสดุ

  • สินค้าที่ต้องการซ่อมแซมควรใส่ในภาชนะบรรจุที่แน่นหนา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมจากการจัดส่ง โปรดติดต่อทาง Line @dallar สำหรับที่อยู่ในการจัดส่ง
  • รายละเอียดที่ต้องการซ่อมแซม
  • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลล์
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งไปรษณีย์กลับ 50 บาท

   

  เงื่อนไขในการรับประกัน

  A. เครื่องประดับ

  • การชำรุดที่เกิดจากเทคนิคทางฝีมือ การประกอบ วัสดุ และการทำสี รับประกัน 6 เดือนแรกจากวันที่ซื้อ
  • การชำรุดในส่วนของพลอยหรือไพไรท์ ได้แก่ การแตกหัก หรือ หลุดหาย รับประกัน 12  เดือนแรกจากวันที่ซื้อ

   

  B. นาฬิกา

  • ส่วนของสายนาฬิกาในแง่การสวมใส่ รับประกัน 12 เดือนแรกจากวันที่ซื้อ หากเกิดการชำรุดที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือเกิดปัญหาในการสวมใส่ใดๆ เช่น ขนาดที่ไม่พอดี เป็นต้น
  • ส่วนของสีชุบสายนาฬิกา รับประกันเดือนแรกจากวันที่ซื้อ หลังจากนั้นคุณลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำสีเพิ่มเติม โดยทางเราจะแจ้งราคาให้ทราบก่อนการดำเนินการ อ้างอิงจากตารางบริเวณด้านล่าง
  • สำหรับหน้าปัดนาฬิกา รับประกัน 12 เดือนแรกจากวันที่ซื้อ ในส่วนของกลไกการเดินของนาฬิกา หมายเลขบอกเวลา เข็มนาฬิกา และแบตเตอรี่ โดยทั่วไปแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานระหว่าง 1-2 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น อุณหภูมิภายนอก ความชื้น ความดันอากาศ ฯลฯ กลไกการเดินของนาฬิกา หมายเลขบอกเวลา เข็มนาฬิกา
    

  หมายเหตุ: การประกันสินค้าของ DALLAR  ไม่ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้:

  • ข้อบกพร่อง และ ความชำรุด เสียหายที่เกิดจากการสูญหาย และ การโจรกรรม
  • ความผิดพลาด หรือ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ตรงกับจุดประสงค์การใช้งาน ความประมาทเคาะตี บุบ บด การแตกหักของ กระจก ฯลฯ ) หรือ อุบัติเหตุ ต่าง ๆ
  • ความผิดพลาด หรือ ความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซม หรือ การดัดแปลงที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม
  • การเปลี่ยนแปลงในด้านรูปลักษณ์ ความสวยงาม, ข้อบกพร่อง และ ความชำรุด เสียหายที่เกิดจากการสึกหรอตามปกติ และ อายุการใช้งานเช่น รอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆ บน กรอบตัวเรือนนาฬิกา และ กระจก การสึกหรอของสายนาฬิกา และการหลุดลอกของวัสดุโลหะชุบ ฯลฯ )

   

  DALLAR offers a warranty to the original purchaser from an authorized Dallar retailer. Your DALLAR jewelry and watch are guaranteed under the terms and conditions of this warranty against defects in materials and workmanship, the warranty operate within Thailand only. Please allow 10-15 working days for the repair. You will be notified about the estimated repair charge and you will provide your written approval to proceed before we initiate any next steps.

   

  Please note: Proof of purchase is required for all warranty claims.

   

  Send in your timepiece for repair by Mail

  If you wish to mail in your products for repair, please follow below instructions. 

  Please enclose the below items in your shipment

  • Your time piece securely packaged and ready to be shipped via secured mail to our address. Please reach us via line @dallar for the address.
  • A detailed repair request, including the type of repair needed.
  • Your contact information, including name, postal address, phone number and an email address 
  • delivering fee : 50 baht 

   

   A. JEWELRY

  • Every defects causes by craftmenship and materials.
  • Technically broken gems or losing part of the gems or stones.
  • The failure of any broken earring pins and rings body during the first 12 months.

  B. WATCH

  • The straps, in term of wearing, will be covered during the first 6 months. The warranty covers any fault arising from defective parts or a manufacturing defect.
  • The plating of straps will be covered during the first 3 months. After that the customer will have to be responsible for the additional cost referred to our chart below.
  • For the dial, movement, battery, waterproof failure will be covered during the first 12 months. 
  • After warranty in order to change the dial, the customer will be charged for 1200 baht.

   

  The warranty will not be accepted by DALLAR if the watch or jewelry has been damaged by accident, negligence, unauthorized service or other factors not due to defects in materials or craftsmanship. In case of replacement, Dallar cannot guarantee that you will receive the same model again. If your model is not available, a similar watch of equal value and appearance will be provided. For more information here  RETURN & EXCHANGE

   

  Customer Service contact: dallar.jewelry@gmail.com